Ngày 04/01/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNgV Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023.
Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu và kế hoạch thực hiện nhằm xác định rõ những nội dung cụ thể về công tác theo dõi thi hành pháp luật (THPL) và trách nhiệm của toàn thể công chức Sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình THPL và công tác THPL về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 02/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835