Ngày 07/01/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 01/KH-SNgV Kế hoạch Thực hiện công tác tư pháp năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 01/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022 nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tư pháp thuộc lĩnh vực ngoại vụ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức về công tác tư pháp.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 01/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835