Ngày 04/01/2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 01/KH-SNgV Kế hoạch Thực hiện công tác tư pháp năm 2023.
Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 01/KH-SNgV quy định cụ thể mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tư pháp thuộc lĩnh vực ngoại vụ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức về công tác tư pháp. – Cụ thể hóa các nhiệm vụ về công tác tư pháp năm 2023 bằng các hoạt động, tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của tỉnh nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 01/KH-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835