Giải thể doanh nghiệp là vấn đề ngày càng được quan tâm. Bởi hiện nay có nhiều công ty gặp vấn đề trong quá trình kinh doanh dẫn đến không thể tiếp tục hoạt động nữa. Tuy nhiên, không phải chủ doanh nghiệp nào cũng nắm được các thông tin giải thể doanh nghiệp vì thủ tục khá phức tạp, dễ dẫn đến những mâu thuẫn và tranh chấp nội bộ công ty. Nắm bắt được tâm lý của khách hàng, Luật sư Bình Phước xin giới thiệu đến bạn đọc dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Bình Phước của Công ty Luật Vạn Phúc qua bài viết dưới đây.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt hoạt động của một doanh nghiệp, dừng lại hoàn toàn các hoạt động kinh doanh và phá vỡ tổ chức hợp pháp của công ty. Khi một doanh nghiệp quyết định giải thể, nó ngừng mọi hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản và giải quyết các nghĩa vụ tài chính, bao gồm cả trả nợ và chia lợi nhuận đối với cổ đông.

Quá trình giải thể doanh nghiệp có thể được thực hiện trong các trường hợp như:

 • Quyết định từ chính các cổ đông: Các cổ đông của công ty có thể tập hợp và bỏ phiếu để quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này thường được đưa ra khi công ty không còn hoạt động kinh doanh hiệu quả hoặc không còn đủ nguồn lực để tiếp tục hoạt động.
 • Áp dụng quy định pháp luật: Trong một số trường hợp, công ty có thể bị buộc phải giải thể do quy định của pháp luật. Điều này có thể xảy ra nếu công ty vi phạm các quy định kinh doanh, không đáp ứng các yêu cầu tài chính, hoặc không tuân thủ các quy định thuế.
 • Phá sản: Nếu công ty không còn có khả năng trả nợ hoặc duy trì hoạt động kinh doanh, nó có thể đối mặt với quá trình phá sản và sau đó giải thể.

Trong quá trình giải thể, công ty sẽ phải thực hiện các thủ tục và quy trình pháp lí như thanh lý tài sản, thu hồi các nghĩa vụ và xóa tên công ty khỏi các đăng ký pháp lý. Quá trình giải thể tùy thuộc vào loại doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty có thể rất phức tạp và tốn thời gian. Sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Công ty Luật Vạn Phúc có thể giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình này. Thông thường, hồ sơ bao gồm các tài liệu, giấy tờ sau:

 • Thông báo đăng ký giải thể doanh nghiệp (theo mẫu);
 • Thông báo giải thể doanh nghiệp (theo mẫu);
 • Quyết định, biên bản họp của Chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên công ty/Đại hội đồng cổ đông công ty về giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách nợ và sốtiền nợ;
 • Danh sách người lao động;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị công bố thông tinvề giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản.

Quy trình giải thể doanh nghiệp tại Bình Phước

Sau khi chuẩn bị hồ sơ giải thể đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ theo 02 phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Sở kế hoạch vàĐầu tư tỉnh Bình Phước.
 • Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Trình tự nộp hồ sơ giải thể công ty tại Bình Phước sẽ được tiến hành 2 bước:

 • Phảinộp hồ sơ công bố giải thể doanh nghiệp đầu tiên. Thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ được chấp nhận. Sau đó, bộ phận đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành niêm yết thông tin giải thể của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày.
 • Sau thời hạn 30 ngàykể từ ngày niêm yết thông tin giải thể mà không có bất kỳ ý kiến hoặc khiếu nại nào thì doanh nghiệp tiếp tục nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp và phải đảm bảo công ty đã hoàn tất nghĩa vụ thuế; có văn bản xác nhận cơ quan thuế. Sau khi hoàn tất các bước, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận về việc đã giải thể và thông tin sẽ chuyển sang tình trạng đã giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự giải thể công ty chi tiết

Theo quy định, trình tự và thủ tục giải thể doanh nghiệp được chia là 2 trường hợp.

Trường hợp giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Bước 1. Thông qua NQ, QĐ giải thể doanh nghiệp.

Bước 2. Chủ doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp có quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng trong Điều lệ công ty.

Bước 3. Gửi NQ, QĐ giải thể và biên bản họp trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua tới Cơ quan ĐKKD, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Bước 4. Cơ quan ĐKKD có trách nhiệm thông báo tình trạng doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 5. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp và chia phần còn lại cho chủ doanh nghiệp.

Bước 6. NĐDTPL của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể cho Cơ quan ĐKKD trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Bước 7. Cơ quan ĐKKD cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận NQ, QĐ hoặc 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể.

Trường hợp giải thể vì bị thu hồi GCNĐKDN hoặc theo quyết định của Tòa án

Bước 1. Cơ quan ĐKKD thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia. Đồng thời ra quyết định thu hồi GCNĐKDN hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Bước 2. Doanh nghiệp triệu tập họp để quyết định giải thể trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi GCNĐKDN hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Bước 3. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp và chia phần còn lại cho chủ doanh nghiệp.

Bước 4. NĐDTPL của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể cho Cơ quan ĐKKD trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Bước 5. Cơ quan ĐKKD cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận NQ, QĐ hoặc 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể.

Những lưu ý khi giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng và phức tạp mà nhiều doanh nghiệp phải đối mặt. Để giúp doanh nghiệp có hiểu biết cần thiết khi muốn giải thể, dưới đây là một số điều cần lưu ý:

 • Tìm hiểu về quy định pháp luật: Quy trình giải thể doanh nghiệp khác nhau tùy thuộc vào quy định pháp luật của loại hình doanh nghiệp. Do đó, quan trọng để chủ doanh nghiệp tìm hiểu và hiểu rõ quy định pháp luật liên quan đến giải thể. Điều này giúp tránh những sai lầm và vi phạm pháp luật trong quá trình giải thể.
 • Chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ: Để giải thể công ty, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ và giấy tờ liên quan đầy đủ, chính xác và đúng quy định pháp luật. Nếu bạn không chắc chắn hoặc không tự tin về việc chuẩn bị hồ sơ, có thể tham khảo dịch vụ giải thể doanh nghiệp của chúng tôi.
 • Xử lý các vấn đề nợ và nghĩa vụ: Trong quá trình giải thể, công ty phải giải quyết các vấn đề nợ và nghĩa vụ tài chính, bao gồm thanh toán các khoản nợ, chia lợi nhuận cho cổ đông, và đảm bảo rằng tất cả các nghĩa vụ tài chính khác đều được giải quyết.
 • Xử lý vấn đề nhân viên và lao động: Trong quá trình giải thể, doanh nghiệp cần xử lý các vấn đề liên quan đến người lao động, bao gồm việc thanh lý hợp đồng lao động, thanh toán tiền lương và các khoản bồi thường cho nhân viên. Việc này cần phải tuân thủ quy định pháp luật và thỏa thuận với các bên liên quan.
 • Chú ý tới các vấn đề thuế và tài chính: cần chú ý tới các vấn đề liên quan đến thuế và tài chính, thực hiện các thủ tục liên quan đến nộp thuế, thông báo thuế giải thể và thanh toán các khoản thuế còn lại. Ngoài ra, cũng cần giải quyết các nghĩa vụ tài chính khác, bao gồm cả với nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, và các bên liên quan khác.

Luật sư Bình Phước hỗ trợ doanh nghiệp giải thể như thế nào?

Vì trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp không đơn giản dẫn đến những tranh chấp nội bộ công ty và làm chậm tiến độ công việc. Do đó, Luật sư Bình Phước cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói, các luật sư/chuyên gia pháp lý có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý sẽ giúp khách hàng xử lý các thủ tục pháp lý liên quan đến giải thể công ty.

Dưới đây là một số công việc thường được thực hiện trong dịch vụ giải thể doanh nghiệp:

 • Tư vấn pháp lý: Luật sư Bình Phước sẽ tư vấn về quy trình, quy định pháp luật và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến quy trình giải thể, nhằm giúp bạn hiểu rõ các bước cần thiết để giải quyết các vấn đề pháp lý và tuân thủ quy định pháp luật.
 • Chuẩn bị hồ sơ giải thể: Chúng tôi sẽ tương tác và thu thập thông tin liên quan để chuẩn bị toàn bộ hồ sơ giải thể công ty. Công việc này bao gồm việc soạn thảo và xem xét các tài liệu, giấy tờ yêu cầu như thông báo giải thể, quyết định của cổ đông hoặc hội đồng thành viên, báo cáo tài chính, v.v.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý: dịch vụ giải thể doanh nghiệp sẽ giám sát quá trình thực hiện các thủ tục và biểu mẫu pháp lý liên quan đến giải thể doanh nghiệp bao gồm việc lưu hồ sơ, nộp đơn, thông báo và tương tác với các cơ quan chức năng như cục thuế, sở kế hoạch và đầu tư, v.v.
 • Giải quyết các vấn đề pháp lý: Trong quá trình giải thể, có thể phát sinh các vấn đề pháp lý như nợ còn lại, thỏa thuận hợp đồng, bảo vệ quyền lợi của nhân viên, v.v. dịch vụ giải thể doanh nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề này và tìm kiếm các giải pháp phù hợp và hợp lý.
 • Theo dõi và lưu trữ hồ sơ: Sau khi quá trình giải thể hoàn thành, dịch vụ giải thể doanh nghiệp sẽ theo dõi và lưu trữ tất cả hồ sơ và giấy tờ liên quan, đảm bảo rằng tất cả các văn bản và thông tin liên quan vẫn được bảo mật và dễ dàng truy cập trong tương lai (nếu cần thiết).

Sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Văn phòng Luật sư Bình Phước – Luật Vạn Phúc có thể giúp khách hàng đảm bảo quá trình giải thể diễn ra một cách suôn sẻ và đúng quy định pháp luật.

Với những thông tin mà Luật sư Bình Phước cung cấp trên đây, mong rằng các chủ doanh nghiệp đã hiểu bao quát về vấn đề giải thể. Nếu còn thắc mắc đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay cho Luật sư Bình Phước, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835