Ngày 12/09/2022, Ủy Ban dân tộc Ban hành Công văn số 1500/UBDT-CSDT về việc triển khai thực hiện Dự án 1, dự án 2, thuộc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và MN.
Căn cứ văn bản đề nghị của các địa phương, Ủy Ban dân tộc ban hành Công văn số 1500/UBDT-CSDT đề nghị các tỉnh, thành phố căn cứ vào Nghị quyết số 88/2019/QH19 ngày 18/11/2019, Nghị quyết 120/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn khác triển khai thực hiện Dự án 1, dự án 2, thuộc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và MN theo đúng quy định của pháp luật.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 1500/UBDT-CSDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835