Ngày 14/03/2022, Sở Ngoại Vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Báo cáo số 19/BC-SNgV Báo cáo tình hình triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước ban hành Báo cáo số 19/BC-SNgV báo cáo cụ thể kết quả triển khai nhiệm vụ như công tác chỉ đạo điều hành và việc tuyên truyền giáo dục về tài chính toàn diện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Báo cáo số 19/BC-SNgV dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835