Ngày 30/09/2022, Ban thường trực tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 352/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn về Dân tộc – Tôn giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban thường trực tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 352/QĐ-MTTQ-BTT kiện toàn hội đồng tư vấn về Dân tộc-Tôn giáo thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm: Ông Lý Trọng Nhân, Ông Huỳnh Thanh, ông Điểu Điều, ông Trần Thương Huyền và ông Trần Văn Hanh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 352/QĐ-MTTQ-BTT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835