Ngày 02/06/2022, tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 175/KH-TCTTKĐA về hoạt động Tổ chức, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022.
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tổ công tác triển khai Đề án 06/CP ban hành Công văn số 175/KH-TCTTKĐA quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả uyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ giao cho địa phương và các nhiệm vụ UBND tỉnh giao các sở ban ngành, UBND các cấp thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 175/KH-TCTTKĐA dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835