Ngày 23/05/2022, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 689/SNV-CCVTLT về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử.
Thực hiện Công văn số 370/VTLTNN-NV ngày 10/5/2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 689/SNV-CCVTLT đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong quá trình lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan,
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 689/SNV-CCVTLT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835