Trong xã hội hiện đại ngày nay, quyền sở hữu trí tuệ đang càng ngày được mọi người quan tâm, chú trọng khi các tranh chấp giữa các chủ thể quyền trong vấn đề này ngày một nhiều. Vì lẽ đó, để bảo vệ tối đa nhất quyền lợi của mình thì việc nhanh chóng đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả cho “đứa con tinh thần” của mình là một tìm kiếm đang được rất nhiều quan tâm, mong mỏi thực hiện. Cụ thể, Công ty Luật Vạn Phúc tỉnh Bình Phước xin đề cập một số quy định về thủ tục này như sau: 

Quyền tác giả và các loại tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (bao gồm đầy đủ các quyền nhân thân và quyền sở hữu theo quy định của pháp luật Việt Nam)

Các loại tác phẩm được bảo hệ quyền tác giả phải là các tác phẩm do tác giả trực tiếp sáng tạo ra bằng trí tuệ, chuyên môn của mình mà không phải sao chép từ bât cứ tác phẩm của người nào khác. Các tác phẩm văn học,nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh;
 • Tác phẩm tạo hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Phần mềm máy tính, Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Ai là người nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả?

Tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Việt Nam hiện đang là thành viên của Công ước Bern về quyền tác giả và các quyền liên quan. Bởi vậy, các cá nhân, tổ chức nước ngoài là thành viên của công ước Bern cũng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện nộp đơn đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2014, hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (theo Mẫu của Cơ quan nhà nước).
 • Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan. Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Cục phải có thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thanh và quyền tài sản có các thời hạn bảo hộ khác nhau từ thời điểm phát sinh quyền sở hữu đối với sản phẩm như sau:

 • Bảo hộ vô thời hạn: quyền đặt tên cho sản phẩm; quyền đứng tên thật hoặc bút danh cho sản phẩm và được nêu tên/bút danh khi sản phẩm đó được công bố, sử dụng; quyền bảo vệ sự toàn vẹn của sản phẩm không cho người khác được sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào ảnh hưởng tới danh dự và uy tín của tác giả.
 • Bảo hộ có thời hạn: 50 năm với quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố sản phẩm; các quyền tài sản khác có thời hạn khác nhau với các loại sản phẩm khác nhau

Tại Công ty Luật Vạn Phúc tỉnh Bình Phước chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả với nội dung: tư vấn thủ tục đăng ký quyền tác giả; cùng khách hàng xác định tác giả/chủ sở hữu tác giả theo các hợp đồng đặt hàng; đại diện khách hàng thực hiện các trình tự thủ tục tai cơ quan nhà nước hoặc tham gia đàm phán, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đăng ký bản quyền tác giả với các bên thứ ba;…Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng cho Luật Sư Bình Phước theo thông tin bên dưới.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *